HD
530 lượt xem Download

Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N (2022)

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror

2022 South Korea Korean

Đạo diễn

Diễn viên

Nội dung

Ẩn danh và bóc lột, một mạng lưới các phòng chat trực tuyến lan tràn tội phạm tình dục. Cuộc săn lùng nhằm hạ bệ những kẻ điều hành đòi hỏi sự gan dạ và kiên trì.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn