HD
4938 lượt xem Download

Thấy: Phần 2 (2021)

See: Season 2

2021 United States 1h English
7/XX

Nội dung

Trong một tương lai đen tối, loài người đã mất cảm giác về thị giác và xã hội đã phải tìm ra những cách mới để tương tác, xây dựng, săn bắn và để tồn tại. Tất cả điều đó được thử thách khi một cặp sinh đôi được sinh ra với thị giác.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn