HD
1429 lượt xem Download

Sứ Đồ Hành Giả 3 | Mất Dấu 3 (2020)

Line Walker: Bull Fight

2020 China Chhattisgarhi
14/37

Nội dung

Bối cảnh của bộ phim này được đặt vào năm 2018, sau ba năm thuộc đại kết cục của phần 1 (thời gian là năm 2015); thời gian câu chuyện của phần 2 là 2010, thuộc tiền truyện của phần 1.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.4 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn