HD
600 lượt xem Download

Skandal Sự Sụp Đổ Của Wirecard (2022)

Skandal! Bringing Down Wirecard

2022 United Kingdom English

Đạo diễn

Diễn viên

Nội dung

Công ty thanh toán mới phất Wirecard khiến giới tài chính trầm trồ với thành công trong thời gian ngắn, cho đến khi một nhóm ký giả ngoan cường vạch trần vụ gian lận lớn.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn