HD
1276 lượt xem Download

Những Đứa Trẻ Của Đồng Ngô 2: Sự Hy Sinh Cuối Cùng (1992)

Children of the Corn II: The Final Sacrifice

1992 USA 92 min English

Nội dung

A journalist and his son travel to Nebraska to investigate the mysterious town of Gatlin where, unbeknownst to them, a murderous cult of children are still waiting in the corn fields.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 4.3 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn