HD
685 lượt xem Download

Người Dơi: Linh Hồn Của Rồng (2021)

Batman: Soul of the Dragon

2021 USA 83 min English

Nội dung

In the 1970s, a missing teacher of martial arts is the subject of a quest by his devoted and brilliant but distant students, who include Batman.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.3 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn