HD
949 lượt xem Download

Miền Đất Hứa (2012)

Promised Land

2012 United States 1h 46min English

Nội dung

Một nhân viên bán hàng cho một công ty khí đốt tự nhiên trải qua những sự kiện thay đổi cuộc đời sau khi đến một thị trấn nhỏ, nơi công ty của anh ta muốn khai thác các nguồn tài nguyên sẵn có.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn