HD
117 lượt xem Download

Màu Thạch Lựu (1969)

The Color of Pomegranates | Sayat Nova

1969 Soviet Union 79 min Armenian, Azerbaijani, Georgian

Nội dung

A surreal biopic of Armenian poet Sayat Nova, depicted through non-narrative amalgamations of images, hailed as revolutionary by Mikhail Vartanov.

ThuVienAz.net

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 7.7 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn