HD
663 lượt xem Download

Kinh Kịch Quảng Đông: Bạch Xà Truyện (2021)

White Snake

2021 China Cantonese, Chinese

Nội dung

Câu chuyện bắt đầu khi nàng Bạch xà tu luyện ngàn năm cùng Thanh xà xuống phàm trần, tìm và gặp lại ân nhân có tình duyên ngàn năm cùng nàng, cả hai mến mộ nhau kết thành phu thê, tưởng chừng như cuộc hôn nhân sẽ vuông tròn mỹ mãn nào ngờ đâu bị Pháp hải biết được, lần này lần nọ chia rẽ tình duyên, khiến nàng vào tử ra sinh cứu chàng nhưng vẫn không thành phải bị giam nơi Lôi Phong Tháp.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn