HD
402 lượt xem Download

Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá (1993)

Once Upon a Time in China III | Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba

1993 Hong Kong 1h 49min Cantonese

Nội dung

Tại Bắc Kinh, Hoàng Phi Hồng đối đầu với âm mưu chính trị và mối tình tay ba khi một cuộc thi múa lân khơi dậy những mối thù sâu nặng.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn