SD
1649 lượt xem Download

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Cuộc hành trình tìm kiếm “Thiên kiếm ngũ tước” để mở cánh cửa bí mật chứa Kiếm Thần. Khi xưa 5 người luyện kiếm thần đã làm 5 phần đế tạo thành chiếc chìa khóa chia cho 5 người giữ. Bình Tĩnh Đại Sư tố chức đại hội võ lầm đế tìm 5 thiên kiếm ngũ tước. Đường Nhược Huyên và Tiêu Đình mỗi người giữ một phần còn 1 phần được Bình Tĩnh Đại Sư tìm được ở Sơn Đông. Thiên Kiếm Quần Hiệp còn là cuộc chiến giữa hai phái chính tà, khi mà Tân Nguyệt Giáo luôn theo sát để hòng đoạt thần kiếm. Đến phút cuối Thiên Kiếm Quần Hiệp diễn ra cuộc đấu long trời lở đất khi họ phát hiện ra người cầm đầu Tân Nguyệt giáo chính là người bạn mà họ luôn tin tưởng.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Diễn viên: Thiệu Phong – Tiêu Đình / A Tỳ La Vương Tiết Giai Ngưng – Hoàng Tương Nhạc Linh – Đường Nhược Huyên Viên Tuyền – Thiên Cơ Lục Mẫu Tạ Nguyên Chân – Tiểu Châu Nhi Lưu Hân – Huyết Phượng Hoàng
  • Chế tác: Thiệu Phong
  • Đạo diễn: Ngô Diệu Quyền, Trương Kính Nghiệp
  • Đơn vị sản xuất: Công ty kỹ thuật phim ảnh Chung San Thượng Hải
  • Tên tiếng Anh: The God Of Sword
  • Tên khác: Kiếm Thần
  • Tên gốc: 天劍群俠
  • Tên phim: Thiên Kiếm Quần Hiệp

Để lại ý kiến của bạn