HD
510 lượt xem Download

Fate Grand Order: Thánh Địa Bàn Tròn Camelot (2021)

Fate Grand Order: The Grand Temple of Time

2021 Japan Japanese

Nội dung

Phim lấy bối cảnh vào năm 2015, Tổ chức An ninh Chaldea đã tuyển dụng nhiều chuyên gia để quan sát tương lai của loài người nhằm dự đoán các sự kiện tận thế có thể xảy ra. Sự tồn vong của nhân loại đã được bảo đảm cho đến hàng trăm năm sau. Thế nhưng, một sự kiện gây ra tận thế bỗng nhiên xuất hiện vào cuối năm 2016.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn