HD
340 lượt xem Download

Đế Chế: Phần 5 (2022)

Dynasty: Season 5

2022 United States English

Nội dung

Fallout từ Gala của Blake cuối cùng cũng bắt đầu giải quyết. Khi Alexis vẫn ở trong tù và tuyên bố sự ngây thơ của cô, Amanda bắt đầu xem ai có thể chịu trách nhiệm về vụ giết người. Culhane tin rằng có thể có một số sự thật với sự nghi ngờ của Jeff.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn