HD
1635 lượt xem Download

Danh Sách Đen (2015)

The Menu

2015 Hong Kong Mandarin

Nội dung

Bộ phim xoay quanh ba người săn tin của ba tờ báo khác nhau về tư tưởng, triết lý và cuộc sống. Họ phải nỗ lực để thu thập thông tin cho các bài báo của mình, với tổng biên tập là một người bị lợi nhuận làm mờ mắt và không hề ngần ngại trong việc xuất bản vô nguyên tắc, đăng tin giật gân và hơn nữa là bỏ qua các tiêu chuẩn về triết lý và đạo đức.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn