HD
4665 lượt xem Download

Cửu Vương Đoạt Ngôi (1994)

Secret Battle Of The Majesties

1994 Hong Kong Mandarin, Chinese, English

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Giang Hoa vai Dận Chân / Ung Chính Phan Chí Văn vai Khang Hy Thái Hiểu Nghi vai Miêu Hân Cao Hùng vai Miêu Tam Quách Phong vai Dận Nhưng Chân Chí Cường vai Dận Chinh Huỳnh Doãn Tài vai Đại A Ca Cam Sơn vai Đới Đạt Văn Tụng Nhàn vai Cung Huệ Từ Cẩm Giang vai Niên Canh Nghiêu Huỳnh Thụ Đường vai Vỹ Đường Ngô Đình Hoa vai Dận Tự Lưu Ngọc Đinh vai Lam Thể Phong Lưu Tử Hoa vai Đổng Quốc Duy Thang Chấn Nghiệp vai Văn Giác La Liệt vai Long Khoa Đa Vỹ Liệt vai Mục Đảng Thiên

Tóm Tắt Nội Dung : Khang Hy Thanh triều có 9 người con trai tính tình khác biệt và có mưu chước lên ngôi báu, Khang Hy có thành kiến với Tứ A Ca Dận Chân, tuy Chân có tài. Khang Hy thương yêu đại thái tử Dận Nhưng, làm cho Nhưng ngang ngược lộng quyền, hành hạ Dận Chân đến nổi Chân như điên như khùng, hãm hiếp Miêu Hân và bị Khang Hy bỏ tù. Khang Hy khi bệnh nằm trên giường được tin Dận Chinh chiến thắng ngoài biên cương định lập di chiếu truyền ngôi cho Chinh. Dận Chân biết được giết cha và sửa thánh chỉ để lên ngôi. Chinh được tin trở về muốn đối kháng với Chân nhưng đã quá muộn, còn các hoàng tử khác đều bị kiềm chế. Chân lên ngôi lấy hiệu Ung Chính và trở thành nhất đại bá chủ …………

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn