SD
1023 lượt xem Download

Cuộc Chiến Tàu Vũ Trụ (2014)

Starship Rising

2014 USA English

Đạo diễn

Neil Johnson

Diễn viên

Darren Jacobs, Emii, Brooke Lewis

Nội dung

Trong tương lai xa, một nhà lãnh đạo bất tử Bionic sản phẩm của kỹ thuật di truyền, đã cai trị vũ trụ trong 200 năm. Một cuộc nổi dậy đang được tổ chức bởi những người bảo tồn sinh sản tự nhiên.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: Neil Johnson
  • Actors: Darren Jacobs, Emii, Brooke Lewis
  • Writer: Neil Johnson
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 6.6/10 (theo IMDb)
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn