SD
1434 lượt xem Download

Cơn Bão Bất Ngờ (2015)

Life on the Line

2015 USA 97 min English

Đạo diễn

David Hackl

Diễn viên

John Travolta, Kate Bosworth, Devon Sawa, Gil Bellows, Julie Benz, Ryan Robbins, Ty Olsson, Sharon Stone, Reese Alexander, Emilie Ullerup, Stuart Stone, Matt Bellefleur, Lydia Styslinger, Christian Michael Cooper, Sidney Grigg

Nội dung

Một đội thợ sửa chữa trên hệ thống lưới điện đã gặp phải một cơn bão gây nên những tình huống nguy hiểm dẫn đến những cái chết người bất ngờ…

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • Director: David Hackl
  • Actors: John Travolta, Kate Bosworth, Devon Sawa, Gil Bellows, Julie Benz, Ryan Robbins, Ty Olsson, Sharon Stone, Reese Alexander, Emilie Ullerup, Stuart Stone, Matt Bellefleur, Lydia Styslinger, Christian Michael Cooper, Sidney Grigg
  • Writer: Chad Dubea , Primo Brown , Marvin Peart , Primo Brown, Marvin Peart, Peter I. Horton
  • Year: 2015
  • IMDB rating: 5.2
  • Country: USA
  • Language: English
  • IMDB Code: 3727202

Để lại ý kiến của bạn