HD
41627 lượt xem Download

Chủng Tộc Bất Tử (2021)

Eternals

2021 United Kingdom English

Nội dung

Eternals, một chủng tộc bất tử được tạo ra bởi các Celestials, được gửi xuống Trái Đất để bảo vệ loài người khỏi các Deviants – một chủng loài xấu xa, hiếu chiến và tham vọng, kẻ thù của các Eternals (nhưng chúng cũng được tạo ra bởi chính các Celestials). Từ hàng nghìn năm về trước, chủng loài Deviants luôn nung nấu dã tâm muốn xâm chiếm Trái Đất nhưng đều bị các Eternals quyền năng ngăn chặn. Và lần này, các Eternals sẽ phải tập hợp lại một lần nữa để cứu Trái Đất thoát khỏi sự diệt vong.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn