HD
628 lượt xem Download

Cách Trở Thành Bạo Chúa (2021)

How to Become a Tyrant

2021 United States English

Nội dung

Việc cai trị bằng nắm đấm sắt đòi hỏi một nhà độc tài đầy tham vọng phải biết sách vở để có được quyền lực tuyệt đối, như những gì mà sự thất vọng trong lịch sử đã chứng minh trong các tài liệu châm biếm này.

 

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 7.5 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn