[MP3] Xuân Mai 1 – Con Cò Bé Bé (2004)

hoangbeat1994 July 1, 2015 592 Lượt xem
Danh mục:
Xuân Mai – Con cò bé bé Vol.1 (2004) [FLAC]​

01. Cây Trúc Xinh (Dân Ca Quan Họ) – Xuân Mai
02. Hò Ba Lý (Dân Ca Quảng Nam) – Xuân Mai
03. Múa Sạp (Dân Ca Thái) – Xuân Mai

 04. Gà Gáy Te Te (Dân Ca Cống) – Xuân Mai
 05. Ru Em (Dân Ca Xê Đăng) – Xuân Mai
06. 36 Thứ Chim (Dân Ca Quan Họ) – Xuân Mai
07. Lý Cây Bông (Dân Ca Nam Bộ) – Xuân Mai
08. Mưa Rơi (Dân Ca Xa) – Xuân Mai
09. Múa Gọi Lúa (Dân Ca Thái Nguyên) -Xuân Mai
10. Hoa Trong Vườn (Dân Ca Thanh Hóa) – Xuân Mai

Để lại ý kiến của bạn