Hongkong

Ám Hoa HD

Ám Hoa

1998

Ám Hoa

Phim kể về thế giới ngầm ở Macau với đủ các thứ tệ nạn cướp của, giết người của nhiều bang phái xã hội đen. Hai bang phái mạnh nhất ở Macau do Tá ...
Kim Liên Đa Tình SD

Kim Liên Đa Tình

Phan Kim Liên là một nhân vật quá nổi tiếng, gắn liền với hình tượng người đàn bà nhu cầu tình dục cao, bất chấp luân thường đạo lý để thỏa mãn ...