Phiêu Lưu

Strain 100 HD

Strain 100

2020

Strain 100

After surviving a terrifying car crash, a young woman discovers that aggressive, flesh-eating zombies have overtaken the entire area.
Hoạch Tài 30 Triệu HD

Hoạch Tài 30 Triệu

Một nhân viên ngân hàng nhờ vả bạn bè và một cựu tù để ăn trộm những bao tiền cũ đáng lẽ đã được thiêu hủy, bị cảnh sát và ma sơ truy đuổi gắt gao.