[PC] Death Pirate: DOGE (Indie/ 2015)

hoangbeat1994 June 10, 2015 590 Lượt xem
Danh mục:

Tựa game: Death Pirate: DOGE
Thể loại: Indie
Phát hành: Steam
Phát triển: Steam
Kích thước: 400Mb

Death Pirate: DOGE (2015)
Yêu cầu về phần cứng:
OS: Vista
Memory: 500 MB RAM
DirectX: Version 10
Hard Drive: 600 MB available space

V-Z Death.Pirate-DOGE.Jenty.VNZ.iso

Để lại ý kiến của bạn